شرکت برین سازه پندار

شرکت برین سازه پندار (شماره ثبت ۴۹۲۹۶۹) فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵آغاز نموده و در زمینه های زیر حضوری فعال دارد :

  • اجرای امور عمرانی مربوط به ابنیه و راه
  • اجرای امور عمرانی مربوط به راه های ریلی ، باند فرودگاه و …
  • طراحی ، تولید ، نصب و پشتیبانی مرتبط با کلیه المانهای شهری و خدمات شهری شهرداری
  • خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز